Bollenmarkt 16, 1681 PJ Zwaagdijk

 0228 – 561733

Privacybeleid

Bouwen is een kwestie van vertrouwen

Privacyverklaring

Aannemersbedrijf West-Friesland B.V. verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrijfsnaam, naam en achternaam, adres, postcode, woonplaats, fax, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres en internetbrowser en apparaat type.

Waarom we gegevens nodig hebben
Aannemersbedrijf West-Friesland B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag.
Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag.

Beveiliging
Aannemersbedrijf West-Friesland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@awfbouw.nl.

Google Analytics voor het in kaart brengen websitebezoek
Aannemersbedrijf West-Friesland B.V. gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Aannemersbedrijf West-Friesland B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Aannemersbedrijf West-Friesland B.V. analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@awfbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Aannemersbedrijf West-Friesland B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.